16/09/2014 – Wyrok WSA we Wrocławiu

screenshot_7Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Dukiel (sprawozdawca) Sędzia NSA Halina Kremis Protokolant starszy sekretarz sądowy Małgorzata Boaro po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 września 2014 r. sprawy ze skargi Parafii A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze we W. z dnia 11 marca 2014 r. Nr […] w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska z terenu kościoła oddala skargę.

Kościół skarży się, że nie może bezkarnie przekraczać przyjętych normy poziomu hałasu. Skarga została oddalona. W uzasadnieniu sąd stwierdza, że regularne bicie dzwonów przed uroczystościami nie jest “elementem kultu religijnego”, w związku z czym kościół obowiązuje art. 3 pkt 6 u.p.o.ś. o instalacjach nagłaśniających.

Idź do artykułu: http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/xvo32/wsa,II-SA-Wr-405-14,ochrona_srodowiska/